Foreta seg noe

Foreta seg noe

Foreta seg noe

Foreta seg noe

Det kan være utfordrende for deg og den du er glad i å behandle sykdommen. Du kan hjelpe på mange måter.

Lær om diabetes

Det er mye feilinformasjon om diabetes, og det er viktig å forstå hvordan du best kan støtte den du er glad i. Det kan være nyttig å:

 • Være med den du er glad i på legebesøk, hvis de går med på det
 • Være med dem på selvhjelpskurs eller -timer for pasienter med diabetes
 • Bruke pålitelige informasjonskilder som for eksempel diabetesforbundet på diabetes.no (pasientforening)

Motivere og oppmuntre den du er glad i

 • Både du og den du er glad i vil trenge tid for å tilpasse dere diabetesdiagnosen, og de livsstilsendringene den medfører:
  • Gi den tiden de trenger til å forsone seg med diagnosen
  • Ikke føl at du alltid må være positiv – det kan være nyttig å snakke om dine bekymringer også
 • Gi støtte, men prøv å ikke være overbærende
 • Støtt i nødvendige livsstilsendringer ved å gjøre de samme endringene selv – som trening eller matlaging
 • Oppmuntre den du er glad i til å måle og registrere blodsukkeret sitt regelmessig. Dette vil hjelpe med å holde rede på blodsukkernivå og eventuelle svingninger
 • Oppmuntre den du er glad i til å snakke med legen hvis du eller de bekymrer seg om blodsukkersvingninger

Fyll ut sjekklisten for å få en bedre samtale med helsepersonell

Forstå diabetesen din bedre og les mer informasjon