Hva er "svingninger"?

  • Blodsukkernivåene dine kan variere

    Hyperglykemi er den medisinske termen for å ha høy blodglukose. Dette skjer når du ikke har nok insulin til å kontrollere blodglukosenivået

    Hypoglykemi er den medisinske termen for å ha lav blodglukose. Dette kan skje hvis du ikke har spist nok, eller hvis du har for mye insulin i kroppen

  • "Svingninger" skjer når blodsukkernivåene svinger
  • Mange faktorer kan påvirke blodsukkeret. Disse kan inkludere: typen mat du spiser, fysisk aktivitet, stress, sykdom, eller til og med noen av de medisinene du tar