Oppleve blodsukkersvingninger

Oppleve blodsukkersvingninger

Oppleve blodsukkersvingninger

Oppleve blodsukkersvingninger

Opplever du blodsukkersvingninger?

Det er ikke alltid så lett å kontrollere diabetesen. Du gjør ditt beste for å passe på hva du spiser, hvordan du trener, og du tar medisinene dine som anbefalt … og likevel svinger blodsukkernivåene dine. Det kan være strevsomt. Du føler ikke alltid du oppnår resultatene du ønsker, du får noen blodsukkersvingninger. Du føler deg trett og irritert, og noen ganger føler du deg trist.

Det er viktig at du kan gjenkjenne symptomene på blodsukkersvingninger og vite hva du kan gjøre for å behandle dem. Nå er det på tide å gjøre noe.

Snakk med helsepersonell som et første steg. Kanskje kan de anbefale justeringer som gjør blodsukkeret ditt mere stabilt. Les den praktiske diabetessjekklisten din for å finne temaer som du kanskje vil diskutere med helsepersonell.

Svingninger betyr ikke at du ikke prøver hardt nok – det er mange grunner til å at blodsukkernivåene kan svinge:

Nedenfor har vi listet opp noen faktorer som er kjent for å gi blodsukkersvingninger.

Kostholdet mitt:
Kan helsepersonell anbefale en bedre kostholdsplan med behandlingsalternativet ditt?
En god måltidsplan skal passe med timeplanen din, spisevanene dine og den medisinske behandlingen din. Be helsepersonell om hjelp til å finne den riktige måltidsplanen som vil utfylle behandlingsalternativet for diabetes og hjelpe deg med å oppnå målet ditt for blodsukkernivå.

Når jeg ikke føler meg bra:
Påvirker den nåværende kroniske sykdommen din diabetesbehandlingen?
Hvis du er forkjølet, har influensa eller er allergisk, kan det påvirke den medisinske diabetesbehandlingen, og dermed hindre deg i å oppnå målnivået for blodsukker. Fortell legen om eventuelle andre medisinske tilstander du har. Små endringer i behandlingen din kan hjelpe deg med å kontrollere blodglukosen bedre under sykdom.

Aktivitetsnivået mitt:
Påvirker det fysiske aktivitetsnivået ditt blodsukkerkontrollen?
Jevnlig mosjon og et sunt kosthold kombinert med riktig/tilpasset medisinsk diabetesbehandling er viktig for å kontrollere svingninger. Snakk med helsepersonell om hva slags aktivitetsnivå som kan være bra for deg. Legen vil kunne fortelle deg om du trenger å endre aktivitetsnivå, måltider eller den medisinske behandlingen for å oppnå en bedre blodsukkerbalanse.

Når jeg føler meg trist eller stresset:
Snakk med helsepersonell om stressnivåene dine og ditt følelsesmessige velvære, ettersom disse faktorene kan påvirke den glykemiske kontrollen.
Det følger en følelsesmessig belastning med å kontrollere en kronisk tilstand som diabetes. Du er ikke alene, det er mange diabetikere som ofte opplever en stor grad av uro og angst i forbindelse med diabetes. Stresset med den daglige kontrollen med ulike resultater i blodsukkernivå kan være frustrerende og overveldende. Snakk med helsepersonell, de kan hjelpe deg med å tilpasse diabetesbehandlingen.

Medisinen jeg tar:
Er den behandlingen du får, den som er best for deg?
Diabetesmedisiner kan gi ulike resultater hos ulike personer. Selv om du følger den forskrevne behandlingen nøyaktig slik legen har anbefalt, kan du likevel oppleve blodsukkersvingninger. Du er ikke alene. Det er viktig at du er fornøyd med diabetesbehandlingen. Du kan spørre legen om behandlingen er riktig for deg.